میز

طراحی چیدمان سالن غذاخوری و مشاوره در انتخاب و خرید مبلمان رستوران از خدمات مجموعه الفبای رستورانی میباشد.

میز های رستورانی در همه مدل های چوبی و فلزی موجود میباشد.