گرمخانه ایستاده

برای گرم نگه داشتن انواع غذاهای پخته شده مانند برنج،کباب ،خورشت به مدت طولانی از گرمخانه استفاده میشود.

برندها