کرپ ساز

کرپ نوعی پنکیک بسیار نازک است که با ریختن خمیر رقیق بر روی یک سطح داغ پخته می شود. برای تهیه کرپ در کافه ها از دستگاه کرپ ساز استفاده میشود.

این دستگاه برای کافه هایی که منوی صبحانه دارند نیز بسیار مناسب است.

برندها Anvil Gastroback krampouz Roller grill SGS thor