کباب پز تابشی اتوماتیک

برای پخت کباب به صورت اتوماتیک در زمان کم و بدون نیاز به آشپز ماهر از این دستگاه استفاده میشود.

برندها