کامپیوتر های بدون کیس

در مجموعه های رستورانی کامپیوتر های همه کاره جایگزین سیستم های سنتی شده اند و میتوان با استفاده از کامپیوترهای همه کاره که جای کمتری اشغال میکنند به انجام امور مختلف پرداخت.

برندها msi