کاتر مرغ

این دستگاه جهت برش مرغ به تکه های کوچک مورد استفاده قرار میگیرد و صرفه جویی زیادی در زمان آماده سازی قطعه های مرغ مینماید. این دستگاه از تجهیزات آماده سازی رستوران و فست فود می باشد. عمده استفاده این دستگاه برای آماده سازی تکه های کنتاکی می باشد.

برندها Biro