نرم افزارهای فروش و حسابداری

بخش نرم افزار یک رستوران شامل نرم افزار فروش ، نرم افزار حسابداری ،انبارداری و … میباشد.در کل ،جهت رفع کلیه نیازهای مدیریتی مدیریتی و کنترلی در تمام فضاهای رستوران ها ،فست فود ،کافی شاپ و … مورد استفاده قرار میگیرد.

برندها سپند سپیدز هلو