فر دمکن برنج

از فر دمکن برنج جهت پخت انواع غذاها و خوراک ها (ته چین،مرغ و …) در رستوران ها استفاده میشود.

برندها