فراخوان (پیجر)

جهت به حداقل رساندن اتلاف وقت پرسنل و مشتریان و همچنین برای بالا بردن کیفیت سرویس دهی از پیجرهای مختلف استفاده میشود.

پیجرها در انواع مختلف موجود میباشد : فراخوان مشتری – فراخوان گارسون توسط مشتری-فراخوان گارسون توسط آشپزخانه و …

برندها