شوت برگر

دستگاه شوت برگر جهت نگه داری ساندویچ های بسته بندی شده استفاده میشود. دستگاه شوت برگر بدلیل تولید حرارت ساندویچ ها را تا زمان تحویل به مشتری گرم نگه میدارد.

برندها Hatco