سیخ گیر

از تجهیزات آماده سازی رستوران میباشد.که جهت آماده کردن سیخ کباب به صورت اتوماتیک استفاده میشود.

مشخصات سیخ گیر کباب:

  • رعایت اصول بهداشتی در روند تهیه کباب کوبیده
  • صرفه جویی در وقت و هزینه
  • عدم نیاز به کارگر ماهر
  • پخت کباب سکسان
  • جابجایی آسان 
برندها