سیخ شور

جهت شست و شوی سیخ ها در رستوران ها از این دستگاه استفاده میشود. از مهمترین مزایای دستگاه سیخ شور میتوان به صرفه جویی در آب و زمان شست و شو اشاره کرد.

برندها