تستر نان

تستر نان استفاده زیادی در کافه ها دارد.از این دستگاه برای گرم کردن و تردی نان استفاده می شود. میتوان گفت که تستر نان در هر کافه ای مورد نیاز می باشد. تستر نان در انواع مختلف موجود میباشد.

برندها Anvil Hatco Roller grill thor