بویلر آب جوش

در کافی شاپ ها برای تهیه آب جوش از بویلر آب جوش استفاده میشود.این دستکاه از دستگاه های پر استفاده در کافی شاپ ها می باشد.

 

برندها curtis G-master Marco