اره استخوان بر

از تجهیزات آماده سازی رستوران میباشد و برای برش انواع گوشت استفاده میشود. این دستگاه برای رستوران ها و کترینگ هایی که روزانه با حجم زیادی گوشت سرو کار دارند مناسب است. با استفاده از این دستگاه تکه های گوشت را برش داده و آماده پخت می شوند.

برندها