جهت پخت ترکیبی چند غذا به طور همزمان از این فر کانوکشن استفاده میشود. فر کانوکشن قابلیت پخت انواع محصولات از خانواده سبزیجات،گوشت قرمز ، گوشت سفید را در کوتاهترین زمان را دارد. این فر کانوکشن با قابلیت تناسب سیستم حرارتی و سرعت پخت باعث عملکرد مناسب و بهتر دستگاه شده و در نتیجه باعث کاهش میزان مصرف انرژی و زمان می شود.

الفبای رستورانی نماینده فروش محصولات رشنال ، پریمکس و … 

ماشین ظرفشویی از تجهیزات شست شو رستوران ها می باشد که عملیات شست وشوی ظروف را به طور اتوماتیک انجام می دهد. استفاده از ماشین ظرفشویی در رستوران ها باعث صرفه جویی در مصرف آب و همچنین کاهش احتمال شکسته شدن ظروف می شود. 

جهت پخت ترکیبی چند غذا به طور همزمان از این دستگاه استفاده میشود. فر کانوکشن قابلیت پخت انواع محصولات از خانواده سبزیجات،گوشت قرمز ، گوشت سفید را در کوتاهترین زمان را دارد. این فر کانوکشن با قابلیت تناسب سیستم حرارتی و سرعت پخت باعث عملکرد مناسب و بهتر دستگاه شده و در نتیجه باعث کاهش میزان مصرف انرژی و زمان می شود.