از دستگاه ساندویچ میکر برای پخت پنینی ایتالیالی و انواع ساندویچ های گریل شده استفاده می شود. ساندویچ میکر-پنینی از تجهیزات پخت میباشد که کاربرد بسیار زیادی در کافه و رستوران ها و فست فود ها دارد.

دستگاه ساندویچ میکر از تجهیزات پخت فست فود و کافه می باشد که برای پخت انواع ساندویچ گریل شده و اسنک به کار می رود. همچنین از ساندویچ میکر جهت ترد شدن نان ساندویچ ها نیز استفاده می شود.