در کافی شاپ ها برای تهیه آب جوش از بویلر آب جوش استفاده میشود.این دستکاه از دستگاه های پر استفاده در کافی شاپ ها می باشد.