از این دستگاه به عنوان گرمخانه در کافه ها برای نگهداری کیک و شیرینی استفاده می شود.

 

تاپینگ بستنی قابل استفاده در کافی شاپ ها میباشد و برای نمایش و نگهداری بستنی استفاده می شود. تاپینگ بستنی قابل سفارش در ابعاد و مدل های مختلف می باشد.

شو کیک مورد استفاده در کافی شاپ ها می باشد. از این دستگاه با امکان تنظیم دما و نوردهی مناسب جهت نگهداری و فروش کیک در کافه ها استفاده میشود.