جهت ثبت سفارش و فروش از این دستگاه استفاده میشود که دارای صفحه لمسی بوده و از صفحه کلید و موس استفاده نمیگردد و فضای کمتری از کانتر رستوران را اشغال میکند.

بخش نرم افزار یک رستوران شامل نرم افزار فروش ، نرم افزار حسابداری ،انبارداری و … میباشد.در کل ،جهت رفع کلیه نیازهای مدیریتی مدیریتی و کنترلی در تمام فضاهای رستوران ها ،فست فود ،کافی شاپ و … مورد استفاده قرار میگیرد.

تاثیری که پرسنل در اولین برخورد با مشتری به جا میگذارد بسیار مهم است و پوشش پرسنل تاثیر بسزایی در موفقیت شما خواهد داشت.

از جمله راهکارهایی که میتوان در راستای تاثیر گذاری مثبت پیش گرفت تهیه لباس کار هماهنگ برای پرسنل میباشد.