پیش بینی فروش و هزینه ها

در زمان راه اندازی رستوران اگر نمی دانید که چقدر بدست خواهید آورد و نمیدانید چقدر می توانید خرج کنید، فروشتان را پیش از هزینه ها پیش بینی کنید. برای برآورد فروش برخی فرضیات لازم می باشد. ممکن است با رستوران های دیگر مقایسه کنید یا بر اساس تعداد واقعی مشتریانتان که در دوره های زمانی مختلف مراجعه می کنند، این کار را انجام دهید.

بعضی از رستوران داران ،تعداد افرادی را که در یک وعده غذایی نهار یا شام برای صرف غذا مراجعه می کنند در میانگین مبلغی که هر مشتری در رستوران خرج می کند ضرب می نمایند تا برآوردی از فروش رستوران داشته باشند.

برای پیش بینی فروش رستوران یک روش پیشنهاد می شود که عبارت است از:

  • ظرفیت رستوران و تعداد صندلی ها را مشخص کنید.
  • مشخص کنید که در هر وعده(نهار یا شام) چند نفر روی صندلی ها می نشینند.بسته به سطح کارتان، هر صندلی رستوران ممکن است چندین بار اشغال شود. پس زمانیکه به بررسی تعداد در هر وعده غذایی می پردازید این موضوع را به حساب آورید.
  • برآورد نمایید که هر مشتری به چه میزان در یک وعده غذایی هزینه می کند.

قیمت غذاهایتان ،نوع و تعداد مشتریانتان و اندیشه کلی شما بر این اعداد و ارقام تاثیر گذارند. مشتریان معمولا برای شام بیشتر هزینه می کنند چون قیمت ها گران تر هستند. معمولا به این دلیل که حجم غذاها بیشتر می باشند. آنها وقت بیشتر برای حضور در رستوران دارند و ممکن است نوشیدنی های بیشتر مصرف کنند. امکان اینکه یک پیش غذا ،سالاد و غذای اصلی برای شام سفارش داده شود زیاد است در حالی که آنها ممکن است فقط غذای اصلی را برای نهار سفارش دهند.

این مراحل به شما نشان می دهند که چگونه فرآیند پیش بینی تان را آغاز نمایید. لازم است برآورد دیگری از کاهش و افزایش درآمدتان در ماههای مختلف سال داشته باشید. ممکن است رستوران یا فست فود شما در منطقه ای تفریحی قرار دارد که فقط چهار ماه در سال باز باشد.برنامه کاری شما باید بازتاب فعالیت چهارماهه باشد.اگر رستوران یا فست فود شما در کنار یک مرکز خرید است و امید دارید که بیشترین فروشتان در ایام تعطیل باشد، باید طرح کاری تان را طوری بنویسید که این هدف را نشان دهد.

 

پیش بینی هزینه ها

حتی پیش از اینکه رستورانتان را افتتاح کنید مخارجی را متحمل میشوید. حتی اگر مکان رستوران برای خودتان باشد و اجاره ای پرداخت نکنید ،پول برای خرید تجهیزات و ظروف  و … داده اید. در برخی موارد پیش بینی هزینه هایتان با اداره کردن کسب و کارتان تفاوت زیاد دارد. زمانی که پیش بینی می کنید، شما انتظار هرچیز ممکن که مورد نیاز است را دارید و برای آن مبلغی در نظر میگیرید.وقتی که کسب و کارتان را مدیریت میکنید، شما باید از هر فرصتی برای مهار کردن هزینه هایتان استفاده کنید.

زمانی که مخارج را پیش بینی میکنید، همه چیز را در نظر بگیرید.از تهیه غذا تهیه مواد اولیه رستوران گرفته تا حقوق کارکنان و هزینه تبلیغات . پیش بینی هزینه ها را حداقل یک سال تمام در طرح کاریتان بگنجانید و مطمئن شوید که طرحتان شامل هر سه سناریوی ممکن میگردد: بهترین حالت ، بدترین حالت ،و به احتمال قریب به یقین کامل کردن برنامه تان.

دیدگاه