نقش سیرکولاسیون در طراحی داخلی رستوران و فودکورت

در طراحی داخلی رستوران ، امکان دسترسی راحت به فضاهای مختلف از اهمیت زیادی برخوردارست. شیوه آرایش این فضاها می تواند اهمیت نسبی و نقش عملکردی یا سمبلیک شان را در سازماندهی یک بنا روشن نماید. در بیشتر مواقع، مقیاس فضاهای رستوران به دلیل ایجاد حس صمیمیت و فضای دوستانه در سالن غذاخوری ، انسانی بوده است.

 فضاهای فودکورت برای حرکت می بایست، وسیع و پویا باشند. این مسیرها داخل سالن غذاخوری و مابین فضاهای سرویس دهنده هستند. راهروها به عنوان هسته مسیر ارتباطی و راه دسترسی سازمان دهنده فضایی مورد استفاده قرار می گیرند که نحوه ارتباط درست فضاهای سرویس دهنده و سرویس گیرنده، نقطه عطف طراحی رستوران ها است. این سازماندهی می تواند خطی، شعاعی یا مرکزی شود.

در فضای معماری انسان با حرکت، ادراک می کند. توانایی افراد در درک مسیرهای داخل و بیرون فضا مختلف است. در طراحی رستوران جهت یابی و درک فضا جز اولویت های شاخص می باشد. در رستوران ها هر چه فضاها خواناتر، ادراک و خوانش کاربر بیشتر می شود. اصولا الگوهای حرکتی شعاعی و مرکزی در طراحی رستوران ها غالب است.

در دیزاین داخلی رستوران براساس نوع غذایی که صرف می شود، نیاز به سیرکولاسیون، ارتباط فضایی و چیدمان مبلمان مختلفی دارد. انعظاف پذیری در فضا امکان توانایی تغییر در اجزای مختلف براساس نیازهای مختلف را می دهد. کاربران با خوانش فضا، ادراک های مختلفی را از فضا انجام می دهند. طراحی داخلی فودکورت باید به گونه ای باشد که محیطی خاطره انگیز را برای کاربر بوجود آورد و سبب احساس رضایت او شود. آمیختن ادراکات حسی ناشی از عوامل موجود در محیط با یکدیگر بر میزان ادراک محیطی کاربر از فضای رستوران تاثیرگذار است.

سیرکولاسیون یا نحوه دسترسی به فضاهای مختلف در رستوران، اغلب از کنار یا میان میزهای غذاخوری صورت می گیرد. دسترسی به گونه ای طراحی می شود که هیچ گونه تداخل حرکتی در فضاهای رستوران صورت نگیرد. برخی از فضاهایی که در زندگی امروزی با آنها سر و کار داریم، علی رغم خوانایی فضایی، ناتوان از انتقال احساسی عمیق به مخاطب و کاربر فضا هستند. فضای رستوران باید دارای هویتی قابل ادراک و شناسایی، به یاد ماندنی و واضح باشد.

حرکت و توقف در خلق دکوراسیون داخلی رستوران به خصوص در مسیری که برای حرکت فرد در نظر گرفته می شود، همیشه مورد توجه بوده است. طراح داخلی به وسیله تناسبات ، اندازه های خاص ، عنصرهای معرف و ایجاد ریتم به فضا حرکت می دهد و هنگامی که نیاز به مکث و توقف باشد با گشایش در فضا، حالت توقف را به شخص القا می کند. ایستایی و پویایی فضا سبب خلق فضاهای متنوع در طراحی رستوران می باشد. طراحی داخلی رستوران با انعطاف پذیری بالا و تنوع پذیر، از لحاظ چیدمان و آرایش سطوح، می تواند کارکردهای مختلفی را بپذیرد.

دیدگاه