مدیریت فضا در طراحی داخلی رستوران

اولین امکانی که در راه اندازی رستوران فراهم است یک فضای مناسب می باشد. یک معمار حرفه ای بهترین استفاده را از محیطی که در اختیار دارد با توجه به نیازهای کارفرما می کند. فضاسازی درست نقش بسزایی در کاربری و دیزاین داخلی رستوران دارد.

اکثر فضاها در رستوران ها، از نظر فرم و حجم قابل پیش بینی هستند و کاربر با قرار گرفتن در ابتدای یک فضا ، کلیت آن را درک می کند. رعایت این استاندارد فضای راحت تری برای مخاطب ایجاد می نماید.

 

 

در طراحی داخلی رستوران ارتباط کلیه فضاها از جمله سرویس گیرنده، سرویس دهنده، ارتباط فضایی با محوطه بیرون و فضاهای مجاور باید در نظر گرفته شوند.

هر رستوران با توجه به نوع غذایی (ایرانی ، فرنگی) که سرو می کند، حوزه های کارکردی متناسب با خود دارد. کلیه فضاها براساس نوع کاربرد و ارتباط طراحی می شوند و براساس نیازسنجی محیط تقسیم بندی صورت می گیرد.

ساختار رستوران ها براساس چیدمان مبلمان، تجهیزات سالن ، چیدمان میز و صندلی ، پیشخوان ،ورودی و ارتباط اینها با هم شکل می گیرد. خوانایی فضا جز یکی از عناصر طراحی داخلی کافی شاپ یا رستوران می باشد. سلسله مراتب واضح، کمک شایانی به درک درست از فضاهای رستورانی می کند.

پرسپکتیوهای مشابه ممکن است از جذابیت دیزاین داخلی بکاهد و فضا بیش از حد قابل پیش بینی برای مخاطب شود و هیجان کشف فضایی جدید را از بازدیدکنندگان می گیرد. عملکرد فضای رستوران ها باید منحصر به فرد و گویای پیام جدید به مخاطب باشد. مشتری به دنبال احساسی جدید از فضای رستوران می باشد و ماندگاری بیشتری در ذهنش خواهد داشت.

 

 

فضاهای درونی رستوران ها، برای تامین نور، تهویه یا دسترسی به فضاهای سرباز نیاز به ارتباط با فضای بیرون دارند. این ارتباط به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم تعبیه می گردد، که گاه قابل مشاهده یا غیر قابل مشاهده برای مخاطب می باشند.

مشتریان علاوه بر فضای اجتماعی و عمومی نیاز به فضای خصوصی و قلمرو شخصی دارند. مجزا ساختن فضا در سالن های غذاخوری اغلب با مبلمان یا دیوارهای جداکننده متحرک صورت می گیرد. راحتی دسترسی برای کاربر در شیوه آرایش فضاهای مختلف از اهمیت نسبی برخوردارست.

دیدگاه