اصول طراحی آشپزخانه رستوران

طراحی آشپزخانه رستوران یکی از مهم ترین مواردی است که در راه اندازی رستوران می بایست به آن توجه کرد.

به روند کار فکر کنید. قرار است کارکنان چگونه رفت و آمد کنند؟ چگونه غذاها از آشپزخانه خارج و تحویل مشتریان میگردد؟ آیا خدمتکاران میتوانند از کنار موانع موجود در سر راهشان بدون زمین خوردن یا خراب کردن وسایل عبور کنند؟ توجه به نکات زیر ضروری است:

ضوابط طراحی آشپزخانه رستوران

طراحی آشپزخانه رستوران
طراحی آشپزخانه رستوران
  • تا جاییکه امکان دارد، بخش انبار را در نزدیکی در تحویل قرار دهید.این کار باعث صرفه جویی در وقت و انرژی میشود. انبار در مسیر رفت و آمد اکثر کارکنان قرار نمیگیرد.

 

  • مشخص کنید کدام جایگاهها سنگین ترین و سبک ترین حجم کار را بر اساس فهرست غذایی دارند. ببینید کدام غذاها بیشتر به فروش میرسند . چه تعداد سفارش میگیرید؟ بر این اساس ،مشخص میشود که کدام جایگاهها باید دارای فضای بیشتر و فضای مشترک کم با دیگر جایگاه ها باشند.

 

 

  • یخچالهای ویترینی را در نزدیکی جایگاههای ویژه قرار دهید تا موتد غذایی را تا زمان استفاده ار آنها در دمای مناسب نگهداری کند.برای مثال ، یک جایگاه شیرینی پزی دارای یخچال ویترینی با سه در میباشد.این یخچال مخصوص فرآورده هایی است که باید از گرمای روند تولید به دور باشند.

 

  • جایگاه آماده سازی مواد غذایی را بقدر کافی نزدیک خط تولید دایر کنید تا در زمان نیاز مواد غذایی بیشتر سریعا در اختیار کارکنان مربوطه قرار گیرد.بهترین وضعیت این است که جایگاه آماده سازی بین یخچال های ویترینی اصلی(محتوی گوشت ،لبنیات و سبزیجات) قرار گیرد تا مواد غذایی سریعا به میزهای آماده سازی و سپس برای پخت به قیمت مربوطه داده شود. از سطل های زباله به تعداد کافی در این قسمت استفاده کنید زیرا آماده سازی مواد غذایی غالبا با تولید زباله های جورواجور همراه است.

 

 

  • جایگاه هایتان را طوری سازمان دهی کنید که اقلام فهرست غذاها به راحتی و با بازده خوب وارد خط تولید و همچنین بخش کنترل کیفیت شوند. بخش کشیدن غذاها به بشقاب ها در میان خط تولید است بنابر این ،بشقاب ها از طرفین می آیند ، پر میشوند ،به وسیله ناظرین چک میشوند و از در خارج میشوند.

 

  • مطمین شوید که کارکنان جایگاه آماده سازی به بهترین وجه میتوانند ظروف کثیف را از خط تولید خارج و تحویل بخش شستشوی آنها نمایند. در طول شیفت های شلوغ ، کارکنان بخش های آماده سازی و ظروف را به دور از مسیر های یکدیگر نگه دارید. توجه داشته باشید که کلا این دو قسمت مجزا هستند.

 

 

  • مطمین شوید که کارکنان مربوطه میتوانند ظروف کثیف را بدون زمین انداختن و بدون ایجاد مزاحمت در کار دیگران به بخش ظرف شویی ببرند. در بخش شستشوی ظروف ، یک میز بزرگ قرار دارد . نیازی نیست که کارکنان برای رسیدن به آن ورودی در را مسدود کنند یا مزاحم کسی شوند.

 

 

  • مسیر مربوط به یخساز را مشخص و خلوت نمایید تا کارکنان مسئولیت پزیرایی با نوشیدنی ها دسترسی آسان و سریع به یخ داشته باشند. میتوانید دستگاه یخساز را در کنار دیوار جلویی آشپزخانه ،نزدیک جایگاه پیشخدمت ها و گارسون های رستوران قرار دهید تا هرکسی که به آن نیاز دارد دسترسی آسان داشته باشد ، به ویژه در زمان هایی که رستوران شلوغ است، این امر حائز اهمیت میباشد.

دیدگاه