امروزه که رستوران به شکل یک صنعت مستقل درآمده، لازم است مانند هر کسب‌وکار دیگری به مقوله‌ی برندینگ و مارکتینگ آن توجه‌شود. یک رستوران هم مانند هر مجموعه دیگری برای اینکه رشدکند و گسترش‌یابد، لازم‌است که برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای برندسازی خودش داشته‌باشد. باتوجه به بازار کاملا رقابتی، رشد و توسعه‌ی صنایع امروزی فقط در سایه ی برند‌شدن آنها میسر است. اما صنعت رستوران‌داری کمی متفاوت از صنایع دیگر است و نکاتی در آن نهفته است که در تعیین استراتژیهای شما تاثیر گذار است. شما به‌عنوان صاحب و مدیر یک رستوران باید نامی را برای رستوران خود برگزینید که از شکوفایی آن در آینده مطمئن باشید.

ادامه مطلب