تاسیسات

تاسیسات

 

طراحی تاسیسات یک مجموعه رستورانی از مهمترین بخش های راه اندازی آن است .وجود تاسیسات مناسب در صرفه جویی هزینه های آتی و بالا بودن راندمان کاری بسیار موثر است.طراحی تاسیسات در مجموعه الفبای رستورانی شامل موارد زیر میباشد:

  • جانمایی دقیق اتصالات الکتریکی
  • جانمایی دقیق انشعابات آب سرد ،گرم و فاضلاب
  • جانمای دقیق انشعابات گاز
  • جانمایی محل قرار گرفتن هود و دریچه ها
  • جانمایی و چیدمان تجهیزات آشپزخانه صنعتی

 

طراحی آشپزخانه صنعتی