آموزش

آموزش

یکی از مهمترین دلایل موفقیت یک رستوران،کارگران زبده آن میباشند.از آنجا که این کارکنان در تعامل مستقیم با مشتریان هستند،وجهه کاری و اعتبار رستوران شما بدست ایشان میباشد.طبعا آموزش حرفه ای کارکنان نقش بسزایی در جلب و رضایت مشتریان خواهد داشت.بنابراین پرورش کارکنان کارآمد از امور حیاتی در پابرجا ماندن یک رستوران است.در این راستا خدمات آموزشی مجموعه الفبای رستورانی به قرار زیر است:

  • آموزش طبخ غذاهای ارایه شده در منوی رستوران
  • آموزش کار کردن با تجهیزات آشپزخانه
  • آموزش نگهداری مواد اولیه
  • آموزش بهداشت فردی و محیطی
  • آموزش کارکنان سالن در زمینه سرویس دهی و برخورد با مشتری
  • آموزش مدیران جهت بالا رفتن راندمان کار رستوران

 

کلیه خدمات آموزشی درمجموعه الفبای رستورانی توسط اساتید صنعت غذا و نوشیدنی صورت میگیرد.