آموزش

آموزش

یکی از مهمترین دلایل موفقیت یک رستوران، کارگران زبده آن میباشند. از آنجا که این کارکنان در تعامل مستقیم با مشتریان هستند، وجهه کاری و اعتبار رستوران شما بدست ایشان میباشد. طبعا آموزش حرفه ای کارکنان نقش بسزایی در جلب رضایت مشتریان خواهد داشت. بنابراین پرورش کارکنان کارآمد از امور حیاتی در پابرجا ماندن یک رستوران است. در این راستا خدمات آموزشی مجموعه الفبای رستورانی به قرار زیر است:

  • آموزش طبخ غذاهای ارایه شده در منوی رستوران
  • آموزش کار کردن با تجهیزات آشپزخانه
  • آموزش نگهداری مواد اولیه
  • آموزش بهداشت فردی و محیطی
  • آموزش کارکنان سالن در زمینه سرویس دهی و برخورد با مشتری
  • آموزش مدیران جهت بالا رفتن راندمان کار رستوران

 

کلیه خدمات آموزشی درمجموعه الفبای رستورانی توسط اساتید صنعت غذا و نوشیدنی صورت میگیرد.