کباب پز ذغالی

از تجهیزات پخت آشپزخانه های صنعتی رستوران ها میباشد که در ابعاد مختلف تولید میشود.

برندها