ویترین گرم

از این دستگاه به عنوان گرمخانه در کافه ها برای نگهداری کیک و شیرینی استفاده می شود.

 

برندها Anvil