جهت پخت ترکیبی چند غذا به طور همزمان از این دستگاه استفاده میشود.قابلیت پخت انواع محصولات از خانواده سبزیجات،گوشت قرمز ، گوشت سفید را در کوتاهترین زمان بالا دارد.