رولر خمیر یا خمیر پهن کن از تجهیزات آماده سازی پیتزا است و کاربرد آن پهن و صاف کردن خمیر پیتزا می باشد. رولر خمیر در دو نوع تک و دو غلطکه موجود می باشد.