چرخگوشت از مهمترین تجهیزات رستوران هایی است که احتیاج به چرخ کردن حجم بالایی از گوشت میباشد.چرخگوشت صنعتی در دو نوع تسمه ای و گیربکسی و در اندازه های مختلف میباشد.

چرخگوشت از مهمترین تجهیزات رستوران و فست فودهایی است که احتیاج به چرخ کردن حجم بالایی از گوشت می باشد. چرخگوشت صنعتی در دو نوع تسمه ای و گیربکس می باشد.