نوع عملکرد این دستگاه به گونه ای است که در حفظ طعم و کیفیت سیب زمینی کمک به سزایی می کند و حرارت را به طور یکنواخت در تمامی نقاط پخش می کند.