گل خامه زن دستگاهی است برای تهیه خامه پف کرده (گل خامه) که برای تزیین انواع نوشیدنی های سرد و گرم و کیک قابل استفاده است که در دو نوع دستی و برقی موجود می باشد.