دستگاه اسپرسو از مهمترین تجهیزات کافی شاپ است که برای تولید قهوه ای غلیظ به نام اسپرسو از آن استفاده می شود. دستگاه اسپرسو به چند دسته تقسیم می شود:

 

  • نوع عملکرد: تمام اتوماتیک – اتوماتیک – نیمه اتوماتیک
  • تعداد گروپ: تک گروپ – دو گروپ – سه گروپ
  • تکنولوژی بویلر: تک بویلر – دو بویلر – مولتی بویلر