چرخگوشت از مهمترین تجهیزات رستوران و فست فودهایی است که احتیاج به چرخ کردن حجم بالایی از گوشت می باشد. چرخگوشت صنعتی در دو نوع تسمه ای و گیربکس می باشد.