از تجهیزات آماده سازی رستوران ها میباشد.این دستگاه قابلیت شست و شو و جداسازی پوسته سیب زمینی ،هویج و پیاز را دارد.

از تجهیزات آماده سازی رستوران ها میباشد که برای آماده کردن انواع سبزیجات مورد استفاده قرار میگیرد.